הפרקט והרצפה המחוממת

האם ניתן להשתמש בפרקט טבעי על רצפה מחוממת?

לצערנו, כמעט ולא קיימת אפשרות להשתמש ברצפה מחוממת בשילוב עם פרקט טבעי. אבל החיסרון הזה של העץ מפוצה על ידי התכונה החיובית ביותר שלו – הולכת חום נמוכה מאוד. נמנה את הסיבות שבגללן הפרקט לא תואם ובכלל גם לא דורש רצפה מחוממת.

עץ – חומר חי, דבר שכמובן מעניק לו יתרון מסוים, אבל גם מגדיר אותו כחומר שמגיב מהר מאוד לשינויים בסביבה, לתנודות בלחות או בטמפרטורה. לכן רצפות פרקט תואמות סביבה קבועה עם לחות וטמפרטורה שאינן משתנות בהרבה. ברור שרצפות מחוממות יפסלו תנאי זה. בתוך השכבות של “עוגת” הפרקט תהיה לחות נמוכה ובין השכבה העליונה והתחתונה ייווצר הפרש טמפרטורות גדול. צריך להגיד גם שישנם יצרני קרשי פרקט שמצהירים על האפשרות להשתמש בהם על רצפות מחוממות, אבל מציבים תנאים קשיחים מאוד לגבי מבנה הרצפה והשימוש בחימום, תנאים, שלדעתי, קשה מאוד לשמרם. ולכן: רצפה מחוממת פוגעת בתנאי השימוש בפרקט טבעי וגורמת כתוצאה לסדקים והתקלפות של הפרקט.

הסיבה השנייה שבגללה החימום אינו תואם רצפת פרקט היא שהחומרים הכימיים שבהם משתמשים בעת הנחת הפרקט אינם מיועדים לטמפרטורות גבוהות ויכולים להיהרס או לאבד את תכונותיהם בעת חימום ולכן לגרום לירידה במשך החיים של רצפת הפרקט.

סיבה שלישית – קושי טכני פשוט בביצוע עבודות על פרקט מעל רצפה עם חימום. בדרך כלל הפרקט מונח על שכבת ביניים (לרוב דיקט) שמעוגנת לרצפה על-ידי ברגים חדים או מסמרים. אם בחדר ישנן רצפות עם חימום על בסיס מים, אז צריך לדעת בדיוק את מיקום הצינורות, אם החימום הוא חשמלי – אז בכלל לא קיימת שום אפשרות לחיבור הפרקט לרצפה. כמובן שאת כל הקשיים הללו ניתן לפתור, אבל הם מוסיפים גם לזמן וגם לעלות העבודות להתקנת רצפת הפרקט.

רצפות הפרקט עצמן הן רצפות חמימות גם למראה וגם למגע. העץ – מבודד חום מצוין, ולכן ידיות של חפצים רבים נעשים דווקא מעץ. הולכת החום של עץ טבעי נמוכה פי 20-40 מחומרים כמו לוח קרמי, אבן טבעית וכיו”ב. לכן נוצר הפרש  טמפרטורות גדול בין השכבה העליונה והתחתונה של “עוגת” הפרקט, וכדי להגיע לטמפרטורה הדרושה יהיה צורך בעוצמה גדולה יותר, שיכול להיות שהרצפה שלכם לא תוכל לספק אותה.