פרקט

פרקטים מחירים

 

20-50 מ”ר למ”ר 300 ש”ח
50-100 מ”ר למ”ר 290 ש”ח
100-150 מ”ר למ”ר 280 ש”ח
150-200 מ”ר למ”ר 270 ש”ח
> 200 מ”ר למ”ר 260 ש”ח

*מחיר כולל עבודה וחומרים