סיווג הפרקט

Selectפרקט מובחר, שהוכן בניסור רדיאלי בלבד והמשטחים קובצו לפי צבע. לא מתקבלים פגמים מכניים, אין עץ צעיר או זיזים.

Wood – פרקט מובחר שהוכן בניסור טנגנסאלי בלבד והמשטחים קובצו לפי צבע. לא מתקבלים פגמים מכניים, אין עץ צעיר או זיזים.

Standartהפרקט הזה נבחר מ-50% בניסור טנגנסאלי ו-50% בניסור רדיאלי. לא מתקבלים פגמים מכניים, אין עץ צעיר או זיזים.

Natureניסור מעורב, הפרקט המוכן יציג את הציור הטבעי של העץ. מתקבלים גם זיזים בהירים “חיים” בקוטר של לא יותר מ-3 מ”מ. אין פגמים מכניים או עץ צעיר.

Classicניסור מעורב, הפרקט המוכן יציג את הציור הטבעי של העץ. מתקבלים גם זיזים בהירים “חיים” בקוטר של לא יותר מ-3 מ”מ ועץ צעיר. אין פגמים מכניים.

Rustical ניסור מעורב. מתקבלים גם זיזים בהירים “חיים” וזיזים כהים בקוטר של לא יותר מ-3 מ”מ. פגמים מכניים קטנים.