Category Archives: התקנת פרקט

התקנת פרקט

הפרקט והרצפה המחוממת

האם ניתן להשתמש בפרקט טבעי על רצפה מחוממת?

לצערנו, כמעט ולא קיימת אפשרות להשתמש ברצפה מחוממת בשילוב עם פרקט טבעי. אבל החיסרון הזה של העץ מפוצה על ידי התכונה החיובית ביותר שלו – הולכת חום נמוכה מאוד. נמנה את הסיבות שבגללן הפרקט לא תואם ובכלל גם לא דורש רצפה מחוממת.

Continue reading “הפרקט והרצפה המחוממת” »